Tar vare på historien.
Bygger for fremtiden.

Vi skal skape hjerte i nabolaget på Høyda, der vi forener byens industrihistorie med høye bærekraftsambisjoner og mangfold.

Fabrikken i Rabekkgata, 1965.
Foto: Atelier Rude

Rabekkgata 4–6 på Høyda består i dag av de gamle fabrikklokalene til Skanem Moss AS. Noblikk, som senere ble Skanem, var den største norske fabrikken for produksjon av blikk- og aluminiumsemballasje på 60-tallet. Da fabrikken la ned i 2015, hadde den hundre års historie bak seg i Moss.

På det meste var det 440 mennesker som hadde sin arbeidsplass i Rabekkgata. Arbeidsplassen ble blant mossinger kalt «Blekken», og mennene som jobbet der ble ofte gjenkjent ved at de manglet en fingertupp eller to. Dette fordi de håndterte stanseverktøyet i fabrikken – et avkappingsverktøy for beskjæring av blikkplater.

I 2018 kjøpte Ferd Eiendom tomta, og målet er å utvikle et grønt nabolag hvor det er godt å bo og som bygger opp under kommunens mål om bærekraftig boligutvikling.

Medvirkning
Kom med innspill

Sammen med lokalbefolkningen og kommunen skal vi utvikle et godt nabolag på Høyda. Vi trenger din lokalkunnskap og ditt innspill på hva som kjennetegner et godt, trygt og klimavennlig nabolag med plass til alle.

Området Høyda
Høyda ligger 10 minutter unna Moss sentrum med sykkel. Moss sin nye togstasjon vil ligge i kort avstand fra Høyda.

3D illustrasjonsbilde

Fabrikken i Rabekkgata, 1968. Foto: Widerøe's Flyveselskap.

Høyda ligger på den gamle kommunegrensa mellom Moss og Rygge. Området skal igjennom en stor utvikling med mange nye boliger, grøntområder, plasser og torg.

Høyda er omringet av koselig småhusbebyggelse og har et stort og variert handel- og servicetilbud. I umiddelbar nærhet finner du en skole, barnehage, Melløs stadion, et aktivitetssenter og en del folkekjære restauranter og kulturtilbud. Her vil du ha alt du trenger innen 15 minutters gange!

Status

Følg utviklingen for Høyda her.

2027
Antatt salgsstart
2025
Antatt ferdig regulert område
2023
Nabolab
2019–2024
Utarbeidelse av reguleringsplan
Kontakt
Har du spørsmål om prosjektet?

Ferd Eiendom står bak utviklingen av Rabekkgata 4–6 på Høyda. Dersom du har spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med Anders.

Anders Holmlund
Ferd Eiendom
aho@ferd.no
Send Anders en e-post
Et prosjekt utviklet av
Design av Vild
Utvikling av Skogen